ห้องปฏิบัติการพริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก

ให้บริการด้วยคุณภาพ แม่นยำ รวดเร็ว ปลอดภัย และเท่าเทียม ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ

คลินิกเทคนิคการแพทย์พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก ให้บริการการตรวจคัดกรอง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจติดตามการรักษาและให้บริการสุขภาพ แก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ โดยปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ

นอกจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว คลินิกเทคนิคการแพทย์พริบตา แทนเจอรีน สหคลินิก ยังให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อาทิ เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา โลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาสตร์ จุลชีววิทยา อณูชีววิทยา รวมไปถึง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดำเนินงานทุกขั้นตอนด้วยคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการ รับสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การรายงานและรับรองผลตรวจที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ

ดำเนินการด้วยเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ที่ทันสมัย พื้นที่ปฏิบัติการทดสอบแยกเป็นสัดส่วน ทั้งห้องคัดแยกสิ่งส่งตรวจ ห้องเจาะเลือด และพื้นที่ปฏิบัติการทางการแพทย์ ทุกกระบวนการปฏิบัติงานโดยนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ในราคาที่เอื้อมถึงได้ ห้องปฏิบัติการตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการรับส่งตัวอย่างส่งตรวจ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เบอร์ 02 160 5373
หรือ E-mail lab-ihri@ihri.org

ห้องปฏิบัติการ
ที่ผ่านการรับรอง

pribta-lab-cer2023

หากคุณต้องการส่งสิ่งส่งตรวจ
มาให้ห้องปฏิบัติการเรา

คลิกที่นี่เพื่อดูรายการ
และระยะเวลาทั้งหมด

บริการสุขภาพทางเพศครบวงจร
ดูแลคุณอย่างเข้าใจ ไม่เลือกปฏิบัติ

เปิดบริการ

จันทร์ - เสาร์ 10.00 - 19.00 น.

รับคิวให้บริการคิวสุดท้ายก่อนเวลา 17.00 น.