เกี่ยวกับเรา

พริบตาคลินิกเป็นคลินิกเฉพาะทางด้านสุขภาพทางเพศ ให้บริการด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่สั่งสมประสบการณ์เฉพาะทางกว่า 30 ปี พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เฉพาะทาง และห้องปฏิบัติการภายในที่สามารถตรวจ วิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำในเวลารวดเร็ว

ดูแลคุณครบวงจรตั้งแต่ ตรวจ ป้องกัน และรักษา ในด้านสุขภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ HIV โดยเข้าใจและเคารพในทุกไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการ

ติดต่อเรา

ทีมแพทย์
และผู้เชี่ยวชาญของเรา

ดูแลคุณโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ช่วยดูแลคุณให้มีสุขภาพทางเพศที่ดี

รวมถึงเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ดูแล และให้คำปรึกษาอย่างเข้าใจ เคารพทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

ห้องปฏิบัติการของเรา

ห้องปฏิบัติการภายในพร้อมอุปกรณ์ที่ครบครัน ทันสมัย และได้มาตรฐาน วิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

บริการสุขภาพทางเพศครบวงจร
ดูแลคุณอย่างเข้าใจ ไม่เลือกปฏิบัติ

เปิดบริการ

จันทร์ - เสาร์ 10.00 - 19.00 น.

รับคิวให้บริการคิวสุดท้ายก่อนเวลา 17.00 น.